Saturday, October 11, 2014

Aktualizace a nové změny

Dnes jsem vydal po dlouhé době další aktualizaci. Nejedná se o žádné převratné změny, ty bych chtěl dokončit za pár týdnů. V této verzi naleznete
  1. Vylepšená editace kartiček - slovíčka se editují v jedné záložce a v dalších záložkách je vidět náhled na kartičku a vysvětlění významu slovíčka z různých zdrojů. Editace je Drag&Drop a termíny lze i mazat. Smazané významy se zaznamenávají a použijí se pro vylepšení slovníku.
  2. Opět funguje náhled na online slovník seznam.cz
  3. Opravená chyba  kdy se po otočení "rozdrobila" kartička pro některé verze Android 4.4.3
  4. Kartičky v Multiple Choice nyní lépe řeší situaci kdy se náhodně vyberou stejné nebo podobné překlady. Někdy se stávalo že cvičení nabídlo dvě správné odpovědi, to by se nemělo v této verzi již opakovat.
  5. Kartičky pro cvičení se nahrávají na pozadí, takže by aplikace měla být svižnější
  6. Nahrávání významů ze slovníku Wordnet je bez animace.
  7. Lze vypnout syntezu jazyka Text-To-Speech (pro ty co nemají nainstalovaný žádný modul pro převod textu na zvuk)
  8. Několik dalších oprav chyb
Přešel jsem na nové vývojové prostředí (Android Studio, GIT, Java 8), takže tato verze je poprvé sestavená jiným způsobem kompilace a doufám že v produkci nebude obsahovat nějaké nečekané chyby.

V příští verzi bych chtěl upravit slovník a zpracovat několik tisíc změn co jste zaslali. Bohužel překlady musím manuálně kontrolovat aby se do slovníku nedostalo více chyb, ake v příští verzi bych to chtěl nahradit a zautomatizovat.

Doufám že máte trpělivost se nadále učit a pokračujete v cestě na "next level".

No comments:

Post a Comment